14.12.2010: Erakorralise üldkoosoleku otsused

AS Tallinna Vesi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 14. detsembril 2010.a kell 09.00-09.30 hotellis Radisson Blu, Tallinnas. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 16 276 980 häält, ehk 81,38% häältest. Üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord, nõukogu ettepanekud ja vastuvõetud otsused olid järgmised:
  1. Seoses senise nõukogu liikme hr Matti Hyyryneni lahkumisega AS-i Tallinna Vesi nõukogust omal soovil, valida hr Simon Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 14.12.2010.a. 

OTSUS: Valida 16 276 980 ehk 100% koosolekul esindatud poolthäältega hr Simon Gardiner AS Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 14. detsembrist 2010.a. Vastuhääli ega erapooletuid ei olnud.