2017: Sõltumatu audiitori aruanne 2016

Sõltumatu audiitori AS-i PricewaterhouseCooper hinnang AS-i Tallinna Vesi 2016. aasta majandusaasta aruandele on leitav siit.