2017: Sõltumatu audiitori aruanne 2016

Sõltumatu audiitori hinnang AS Tallinna Vesi 2016. aasta majandusaasta aruandele: AS PricewaterhouseCoopersi hinnang.