2017: 2016. aasta majandusaasta aruanne

AS Tallinna Vesi auditeeritud 2016. aasta majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.