2017: 2016. aasta majandusaasta aruanne

AS-i Tallinna Vesi 2016. aasta auditeeritud majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.