Regulatsioonivaidluse kulg

03.08.2010 – Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus

07.09.2010 – Konkurentsiameti projekt “Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted”

27.09.2010 – AS-i Tallinna Vesi kommentaarid Konkurentsiameti projektile “Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted”

27.09.2010 – AS-i Tallinna Vesi kaaskiri kommentaaridele Konkurentsiameti projektile hinna arvutamise põhimõtete osas

27.09.2010 – Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kommentaarid Konkurentsiameti projektile hinna arvutamise põhimõtete osas

04.10.2010 – Konkurentsiameti ja keskkonnaministeeriumi korraldatud ümarlaua protokoll

21.10.2010 – Konkurentsiameti hinna arvutamise metoodika täiendatud projekt

26.10.2010 – Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse eelnõu seletuskiri ajutiste hindade kehtestamiseks

26.10.2010 – EVEL-i kommentaarid Konkurentsiameti hinna arvutamise metoodika täiendatud projektile

26.10.2010 – Lisa EVEL-i kommentaaridele – KPMG hinnang (ENG)

27.10.2010 – AS-i Tallinna Vesi kommentaarid Konkurentsiameti hinna arvutamise metoodika täiendatud projektile

28.10.2010 – AS Tallinna Vesi kommentaarid majandus- ja kommunikatsiooniministri ajutiste hindade kehtestamise määruse eelnõule

02.11.2010 – Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt vastu võetud ajutiste hindade kehtestamise määrus

15.11.2010 – AS-i Tallinna Vesi kaaskiri ja kaebus õiguskantslerile seoses hea halduse tava mittejärgimisega metoodika ja määruse vastuvõtmisel

12.04.2011 – Õiguskantsleri vastuskiri AS-ile Tallinna Vesi

12.04.2011 – Õiguskantsleri kiri Konkurentsiametile

26.04.2011 – Konkurentsiameti vastuskiri õiguskantslerile

11.05.2011 – Õiguskantsleri vastuskiri AS-ile Tallinna Vesi

26.09.2011 – Konkurentsiamet on vaidlustanud AS-i Tallinna Vesi erastamise tariifimehhanismi õiguspärasuse

05.05.2014 – Tariifivaidlusest tulenev kahju aastate lõikes