29.10.2014: Taustinformatsioon päevakorra kohta

 1. Päevakorra punkt nr 1 – Miks valitakse nõukogu liige?

AS Tallinna Vesi põhikirja kohaselt on ettevõttel 9 nõukogu liiget, kellest 5 valitakse üldkoosolekul. AS Tallinna Vesi üldkoosolek peab valima nõukogu liikme kuna üldkoosolekul valitud liige Hr Robert John Gallenne jääb pensionile alates 01.11.2014.a.