29.10.2014: Informatsioon nõukogu liikme kandidaadi kohta

Martin Padley – Hr Padley’l on laialdane töökogemus nii kvaliteedialal kui tehnilises valdkonnas, tal on First Class Honours Degree rakenduskeemias (aastaauhind kolmel järjestikusel aastal) ja doktorikraad pinnakeemias. Hr Padley on hariduselt keemik ja osaleb aktiivselt mitmetes vee- ja kommunaalteenuste valdkonna assotsiatsioonide töös.

Hr Padley’l on 20 aastat töökogemust veesektoris (United Utilities’es) ja ta on töötanud mitmel tehnilisel, protsesse, varasid, projekte, tootmist, regulatsiooni ja kvaliteedijuhtimist hõlmaval ametikohal. Selle aja jooksul on ta edukalt juhtinud paljusid projekte ja saavutanud mitmeid märkimisväärseid tulemusi alates uuenduslikest tehnilistest ja protsesse puudutavatest lahendustest kuni keerukates regulatsiooni ja finantse puudutavates läbirääkimistes osalemiseni. Hetkel töötab hr Padley United Utilities’es teadus- ja kvaliteedidirektori ametikohal, kus tema alluvuses töötab 260 inimest ja ta vastutab tehniliste, teaduslike, kvaliteedi tagamise, akrediteerimise ja tehnilise valdkonna auditi funktsioonide eest. Martin Padley ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.