Jääpesu

Jääpesu on veetorustike hooldamiseks kasutatav meetod. Jääpesu tehnoloogia põhineb joogivee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamises ja selle läbi torustiku pumpamises. Jäähelbed on teravate servadega, mis läbi veetorustiku pressides puhastavad mehaaniliselt toru seintelt sinna aja jooksul kogunenud setted ja biokile, sealjuures torustike seinu, sulgarmatuure (siibreid jms) kahjustamata.

Jääsegu tarnitakse objektile spetsiaalse veokiga. Jääsegu pumbatakse magistraaltorustikku kahe hüdrandi vahel, mille ees on suletud sulgarmatuur(-id). Jäämass lükatakse torustikus edasi seal oleva veesurve abil. Kasutatud jäämass väljub hüdrandist ning juhitakse kanalisatsiooni. Kogu hooldatud veetorustik loputatakse hoolikalt veega.

Veetorustike regulaarne ja efektiivne hooldus tagab vee kvaliteedi magistraaltorustikus ja lõpptarbija juures ning pikendab torustike eluiga.

Orienteeruvalt kulub hooldustöödeks 3-4 tundi.

Torustike hooldustöödest teavitatakse kliente 5 tööpäeva ette e-posti ja/või kirja teel ning hooldustööde lõppemisel saadetakse kliendile vastavasisuline SMS.

Jäämass sisaldab söögisoola, mistõttu võib peale jääpesu joogiveel olla soolane maitse. Kui vesi on soolase maitsega, siis tuleks veel lasta mõnda aega kraanist voolata, kuni maitse on jälle tavapärane.

Söögisool ei ole tervisele ohtlik, kuid soola liigne tarbimine ei ole kasulik ning seetõttu tasub ebaloomulikult soolase vee joomist vältida.

Selleks, et vältida soolase vee sattumist Teie kraani, siis soovitame järgida hooldustööde teavitusega kaasa saadetud juhiseid. Lisaks loputatakse magistraaltorustik alati põhjalikult peale hooldustöid.

Sulge veemõõdusõlmes hoone peakraan. Joonisel kuulventiil nr 1.

NB! Kraani sulgemine ja vee mitte kasutamine aitab vältida setete sattumist kinnistu torustikku ning hilisemaid tõrkeid veevarustuses.

 

Kui Teie kinnistul esineb peale hooldustöid veevarustuses tõrkeid, palume ühendust võtta meie avariinumbril 6262 400.