Sademevee ärajuhtimine

Selline tegevus on rangelt keelatud, olukord tuleb lahendada krundisiseselt (nt imbkaevud, immutusblokid, kogumismahutid).
Juhul kui tänaval on sademeveesüsteem või ühisvoolsed torustikud, siis palume esitada meile taotlus tehnilisteks tingimusteks sademeveesüsteemiga ühendamiseks.