Veemõõdusõlm

Kliendi kui omaniku kohustus on tagada nõuetele vastav veemõõdusõlm ning korraldada veemõõdusõlme rajamine/rekonstrueerimine vastavalt AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Kuna AS Tallinna Vesi nimetatud teenust ei paku, tuleb kliendil pöörduda veemõõdusõlme rajamise/rekonstrueerimisega seotud teenusepakkuja poole, kes teostab nõuetele vastavaid sanitaartehnilisi töid. Soovitame hinnapakkumisi küsida vähemalt kolmelt erinevalt teenusepakkujalt, et leida sobivaim tööde teostaja. Allpool on toodud nimekiri võimalikest teenusepakkujatest*:

E.M Water OÜ – tel 56 61 85 53, e-post: info@emwater.ee
Evald Rosenkron OÜ – tel 50 24 165, e-post: evaldrosenkron@gmail.com
Les Grottes OÜ – tel 59 05 74 33, e-post: andrus.treier24@gmail.com
Mardisoo OÜ – tel 55 51 28 58, e-post: info@mardisoo.ee
Pitskruvi OÜ – tel 50 50 278, e-post: toomasasku@gmail.com
RempFast OÜ – tel 56 93 43 70, e-post: rempfast@gmail.com
Hannobalt OÜ – tel 56 28 58 85, e-post: hannobalt@gmail.com.

*Tegemist on mitteammendava loeteluga ning seega on kliendil õigus kasutada tööde teostamiseks vabal valikul ka nimekirjas nimetamata teenusepakkujaid.Teenusepakkujatel, kes soovivad enda andmete lisamist nimekirja, palume ühendust võtta aadressil tvesi@tvesi.ee.