Kanalisatsiooniummistused

Tänavatorustiku ummistuse puhul palume helistada ööpäevaringsel avariitelefonil 62 62 400. Kinnistusisese ummistuse likvideerib majaomanik.

Vältimaks üleujutusi ummistuste ja valinguvihmade korral soovitame kliendil allpool paisutuskõrgust paiknevate ruumide kaitseks ehitada nende ruumide kanalisatsioon kaitseklapiga või ülepumpamisega, st allpool paisutustasapinda tekkiv heitvesi pumbatakse paisutustasapinnast kõrgemale ja juhitakse seejärel kanalisatsiooni. Selline lähenemine väldib majaväliste ummistuste korral heitvee tungimise majja tagasi läbi allpool paisutustasapinda asuvate torustike/avade. Juhime tähelepanu, et ainult kaitseklapp võib osutuda ebapiisavaks, sest sulgumisel tõkestab ta ka majast heitvee äravoolu, võides põhjustada alumiste korruste üleujutuse üleval poolt tuleva heitvee poolt.