Veeavarii, leke, surve

Palume Teil veesurve probleemide korral helistada meie ööpäevaringsel avariitelefonil 62 62 400 või saata e-mail aadressil tvesi@tvesi.ee

Soovitame Teil kindlasti üle vaadata ka majasisene süsteem, et torustiku läbilaskevõime majas oleks tagatud ning vajadusel puhastada filtrid või renoveerida majasisene torustik.

Avarii puhul, mille lekkekoht asub enne veearvestit, palume koheselt helistada ööpäevaringsel avariitelefonil 62 62 400.

Meie avariibrigaad täpsustab, kellele toru kuulub ning olenevalt lekke asukohast teavitab klienti edasisest tegutsemisest. Vee-ettevõtja ja kliendi vastutuse jaotuse torustiku korrasoleku eest määratleb liitumispunkt, mis fikseeritakse teenuslepingu lisana allkirjastatud piiritlusaktis.

AS Tallinna Vesi hooldusel oleva torustiku avarii likvideerib avariibrigaad võimalikult kiiresti kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul.

Majasisese torustiku avarii likvideerib klient. Kui vee sulgemine majasiseselt on võimatu, sulgeme kinnistu peakraani kuni avarii saab likvideeritud. 

Esmalt palume kontrollida, kas tegemist on planeeritud veekatkestusega, mille kohta leiate infot Tallinna linna operatiivinfo leheküljelt SIIT.

Kui Teie kinnistu piirkonnas planeeritud katkestusi ei ole, siis võib veekatkestuse põhjuseks olla veeavarii. Sellest palume meid koheselt informeerida ööpäevaringsel telefonil 62 62 400.