Veearvesti

Lepingulistele klientidele paigaldatud peaveearvestid kuuluvad vee-ettevõtjale. Kõik peaveearvesti paigaldamise ja hooldusega kaasnevad kulud kannab vee-ettevõte, kuid vahearvestite (nt korterite ja kastmisvee arvestite) taatlemine või paigaldamine on kliendi kohustus.

Palume Teil teatada veearvesti näit lepingus kokkulepitud ajal. Näit tuleb esitada ka siis, kui tarbimist ei toimu.

Näitu on mugavalt võimalik teatada:

  • iseteeninduses − iseteeninduses saate teatada näitu, vaadata tarbimise ja maksete ajalugu, tasuda arveid jne;
  • läbi näidulingi − näidu teatamiseks ei ole vajalik sisselogimine; arve saadetakse eelnevalt kokkulepitud kanali kaudu;
  • e-posti teel − naidud@tvesi.ee; e-kirja märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit;
  • telefoni teel − telefonil 62 62 200; näitu saab teatada ööpäevaringselt, valides klahvi 1;
  • sõlmides makseplaani.

Selleks, et vältida kinnistult vee tagasivoolu trassi ja veearvesti kaitsmiseks ülekuumenemise eest.

Veearvesti näidu teatamise kord lepitakse kokku teenuslepingu sõlmimisel, üldjuhul on näit vaja teatada kas igakuiselt või kvartaalselt. Veearvesti näitu tuleb teatada ka siis kui tarbimist ei toimu. Kui näidu teatamine on tülikas, saab lepingu peatada ja vee sulgeda, sulgemise ja avamise eest maksma ei pea.

Kehtiva mõõteseadusega kohaselt tuleb veearvesteid, mille näitude alusel toimub vee-ettevõtja ja tema kliendi vaheline tehing taadelda iga 5 aasta tagant. Korteriühistu ja -ühisus võivad kasutada sisemises arveldamises puhta vee mõõtmiseks taadeldud veearvesteid.

Kui mõõtetäpsuse kontrollimisel selgub, et arvesti mõõtetäpsus on lubatud vea piires (+/-4% või +/-10%), siis kannab kulud klient, vastasel juhul AS Tallinna Vesi. Kui mõõtetäpsus ületab lubatud vea piire, tehakse kliendile ümberarvestus mõõtevea ulatuses veearvesti elamusse paigaldamise kuupäevast möödunud poole aja eest, kuid mitte rohkem kui 6 kuu ulatuses.

Ei paigalda. Paigaldame ja hooldame vaid eramajade, korterelamute ning äri- ja tootmishoonete peaveearvesteid. See on arvesti, mis mõõdab kogu maja veetarbimist ja asub tavaliselt veemõõdusõlmes. Korterisisese veearvesti paigaldamise ja korrasoleku eest hoolitseb korteriomanik või maja haldaja.

Üldjuhul tuleb teatada veearvesti mustad numbrid või mustal taustal valged numbrid, mis näitavad kuupmeetreid.