Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

  AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub kolmapäeval,...

6. oktoober 2014 Loe edasi

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek AS-i Tallinna Vesi nõukogu uue liikme määramiseks

  AS-i Tallinna Vesi nõukogu esimees hr Robert John Gallienne teavitas nõukogu oma soovist jääda pensionile alates 01.11.2014. a. Hr...

6. oktoober 2014 Loe edasi

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

  AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub kolmapäeval,...

6. oktoober 2014 Loe edasi

Kes tasub veearvesti paigaldamisega seonduvad kulud?

Lepingulistele klientidele paigaldatud peaveearvestid kuuluvad vee-ettevõtjale. Kõik peaveearvesti paigaldamise ja hooldusega kaasnevad kulud kannab vee-ettevõte, kuid vahearvestite (nt korterite ja...

3. september 2014 Loe edasi

Mida pean tegema kui mu kinnistul puudub veetarbimine talvisel ajal?

Juhul kui talvisel ajal tarbimist ei toimu, soovitame veearvestist ja torustikust vesi välja lasta, siis pole külmumist vaja karta. Veel...

3. september 2014 Loe edasi

Miks kraanivesi on roostene/ebameeldiva lõhna ja maitsega?

Palume Teil veekvaliteedi probleemide korral helistada meie ööpäevaringsel avariitelefonil 62 62 400 või saata e-mail aadressil tvesi@tvesi.ee  E-maili lisage palun...

2. september 2014 Loe edasi

Kuidas saab teha joogivee analüüsi?

Kogu vajaliku info leiate meie kodulehelt: Korduvad küsimused analüüside tellimisel.

2. september 2014 Loe edasi

Kuidas kontrollitakse joogivee kvaliteeti?

Joogivee kvaliteeti kontrollitakse vastavalt kehtivale sotsiaalministri määrusele nr. 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid.Veekvaliteedi keskmised näitajad meie kodulehel: Joogivee...

2. september 2014 Loe edasi

Miks lisatakse kraaniveele kloori?

Pinnaveest puhastatud joogivett tuleb enne veevõrku pumpamist desinfitseerida, selleks kasutatakse klooriühendeid. Veepuhastusjaamast väljuvas vees peab vaba kloori sisaldus olema vahemikus...

2. september 2014 Loe edasi

Kas Tallinna Vesi lisab joogiveele ka fluoriidi?

Fluoriidi sisaldus Ülemiste veepuhastusjaamast pärinevas joogivees on madal (0,04 - 0,2 mg/l). Tallinna põhjavee piirkondades (Nõmmel, Meriväljal, Tiskres, Harkus ja...

2. september 2014 Loe edasi

Kui kare on joogivesi Tallinnas?

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. Eestis on joogivesi enamasti kare – elame ju paesel pinnal ning...

2. september 2014 Loe edasi

Kes peab hüvitama liikluskahju, kui sõitsin autoga lahtisesse/katkisesse kanalisatsioonikaevu?

Teeseaduse sätete (§ 10 lg 1,4;§37 lg 1 jt) kohaselt peab tee omanik korraldama teehoidu, hoidma tee nõuetele vastavas seisundis,...

28. august 2014 Loe edasi