Miks kraanivesi on roostene/ebameeldiva lõhna ja maitsega?

Palume Teil veekvaliteedi probleemide korral helistada meie ööpäevaringsel avariitelefonil 62 62 400 või saata e-mail aadressil tvesi@tvesi.ee  E-maili lisage palun kindlasti kontakttelefon, et saaksime vajadusel lisainformatsiooniks Teiega ühendust võtta.

Teostame pidevalt hooldustöid veekvaliteedi parandamiseks ning jälgime vee kvaliteeti veeproovide võtmisega vastavalt Terviseameti poolt kinnitatud kavale.
Lühiajaline veekvaliteedi kõikumine võib olla tingitud vee järsust võtmisest hüdrandist operatiivteenistuse poolt (suures koguses vee sulgemisel ja avamisel tekib torustikus järsk survelöök, mis võib panna liikuma torustiku seintele kogunenud sette).

Vajadusel teeme torustiku hooldust ka liitumispunktist kuni majani. See teenus on meie kliendile tasuta. Majaühenduse hooldus on kasulik kuna avarii likvideerimise või muu tegevuse korral võivad torustike seintele väikesed osakesed kuhjuda ja nendest lahtisaamine on võimalik majaühenduse loputuse kaudu.

Tuletame meelde, et:

  • Vana ja hooldamata torustik avaldab suurt mõju veekvaliteedile.
  • Kui majasiseses torustikus läheb vesi soojemaks, eriti võib see juhtuda väikese tarbimise juures, siis see võib samuti mõjutada joogivee lõhna ja maitset.
  • Temperatuuri tõustes reaktsioonid torustikus muutuvad intensiivsemaks, nt ainete lahustuvus torustiku pinnalt.

Spetsialistid soovitavad parema tulemuse nimel vett lasta kraanist ikkagi enne joomist 1-2 min joosta.