Aktsionäride erakorraline üldkoosolek AS-i Tallinna Vesi nõukogu uue liikme määramiseks

 

AS-i Tallinna Vesi nõukogu esimees hr Robert John Gallienne teavitas nõukogu oma soovist jääda pensionile alates 01.11.2014. a.

Hr Robert John Gallienne on AS-iga Tallinna Vesi seotud olnud peaaegu 12 aastat. Aastatel 2002 – 2006 töötas ta AS-i Tallinna Vesi tegevjuhi- ja juhatuse esimehena. Pärast juhatuse esimehe ametikohalt lahkumist, valis AS-i Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolek hr Gallienne’i nõukogu liikmeks ning nõukogu valis ta nõukogu esimeheks. Hr Gallienne valiti neile ametikohtadele mitmeks järjestikuseks ametiajaks.

“Tänu oma laialdastele kogemustele on Hr Gallienne nende aastate jooksul olnud hinnatud kolleeg nii nõukogule kui kogu ettevõttele. Soovin nõukogu nimel öelda, et hr Gallienne on täitnud äärmiselt olulist rolli vajalike muudatuste läbiviimisel, mille tulemusena on AS-i Tallinna Vesi täna väga hästi toimiv börsiettevõte,” ütles nõukogu sõltumatu liige hr Mart Mägi. AS-i Tallinna Vesi nõukogu tänab hr Gallienne’i panuse eest nii juhatuse kui nõukogu esimehe rollides 12 aasta jooksul.

Nõukogu ettepanek AS-i Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolekule on valida hr Martin Padley nõukogu liikmeks alates 01.11.2014. a.

Hr Padley’l on 20 aastat töökogemust veemajanduses ja ta on töötanud mitmel tehnilise valdkonna ja kvaliteedijuhtimisega seotud ametikohal. Tema praeguseks ametikohaks on 1,5 aastat olnud United Utilities’e teadus- ja kvaliteedidirektor. Tal on ligi 17 aastat kogemust erinevatel juhtivatel ametikohtadel United Utilities’s. Hr Padley on hariduselt keemik ja tal on doktorikraad pinnakeemias. Ta osaleb aktiivselt mitmetes vee- ja kommunaalteenuste valdkonna ühingutes. „Arvestades hr Padley kogemusi ja teadmisi, usub nõukogu, et hr Martin Padley annab suure lisapanuse AS-i Tallinna Vesi jätkuvalt kõrgetele teenusetasemete saavutamisele, mida ettevõte oma klientidele pakub, sealhulgas kvaliteetne joogivesi, vee- ja kanalisatsiooniteenuse kättesaadavus,” ütles hr Mart Mägi. Hr Padley ei oma AS Tallinna Vesi aktsiaid.

AS-i Tallinna Vesi nõukogu otsustas valida hr Simon Roger Gardiner’i nõukogu esimeheks alates 01.11.2014. a.

Hr Gardiner on olnud advokaat ligi 20 aastat ning alates 2002. aastast töötanud United Utilities Group PLC-s õigusteenistuse juhina ja ettevõtte nõunikuna. Hr Gardiner on olnud AS-i Tallinna Vesi nõukogu liige alates 2010. aastast. Hr Gardiner jätkab aktiivselt tööd AS-i Tallinna Vesi tulemuste parandamise nimel, pidades silmas nii klientide kui keskkonna huve, ning samuti jätkab ta ettevõtte aktsionäride huvide kaitsmist.