Kuidas kontrollitakse joogivee kvaliteeti?

Joogivee kvaliteeti kontrollitakse vastavalt kehtivale sotsiaalministri määrusele nr. 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid.
Veekvaliteedi keskmised näitajad meie kodulehel: Joogivee kvaliteet