Miks lisatakse kraaniveele kloori?

Pinnaveest puhastatud joogivett tuleb enne veevõrku pumpamist desinfitseerida, selleks kasutatakse klooriühendeid. Veepuhastusjaamast väljuvas vees peab vaba kloori sisaldus olema vahemikus 0,2mg/l kuni 0,5 mg/l ( Sotsiaalministeeriumi määrus nr 82). Joogivee kvaliteedi nõuded on kooskõlas EÜ joogivee direktiividega ja WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) nõuetega. Seda ikka selleks, et tagada joogivee kvaliteedi säilimist torustikus ja vee turvalisust.