Kes tasub veearvesti paigaldamisega seonduvad kulud?

Lepingulistele klientidele paigaldatud peaveearvestid kuuluvad vee-ettevõtjale. Kõik peaveearvesti paigaldamise ja hooldusega kaasnevad kulud kannab vee-ettevõte, kuid vahearvestite (nt korterite ja kastmisvee arvestite) taatlemine või paigaldamine on kliendi kohustus.