Sissejuhatus

AS Tallinna Vesi on kokku koondanud erinevad ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniga seotud tehnilised juhised ja nõuded, millega tuleb projekteerimisel ja ehitamisel täiendavalt arvestada.
Info leidmiseks kasutage otsingut.

Käesolevad tehnilised nõuded kehtivad alates 01.03.2017.a.

Olulisemate muudatuste loetelu

Arvamuse taotlemine veevarustuse ja kanalisatsiooni projektidele ning detailplaneeringutele

Nõusoleku taotlemine rajatise-ehitise paiknemisele ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonitorude suhtes ning kaitsevööndis

Liitumislepingu sõlmimine arendajaga