Tuletõrjehüdrandi kontroll

AS Tallinna Vesi aktsepteerib ainult neid tuletõrjehüdrandi kontrollkatsetuste akte, mis on koostatud AS-iga Tallinna Vesi vastavat lepingut omavate ettevõtete poolt. Informatsiooni ettevõtete kohta, kes omavad vee-ettevõttega vastavat lepingut, saab omanikujärelevalve insenerilt või AS-i Tallinna Vesi infotelefonilt 62 62 200.