Kaevude ja sulgeseadmete luugikomplektid

Kirjeldatavad luugikomplektide nõuded on ette nähtud kasutamiseks AS Tallinna Vesi omandisse ja opereerimisele tulevatele veevarustuse-, reovee- ja sademeveetorustikele. Kui tee omanik on kehtestanud teekattesse jäävate luugikomplektide osas rangemad nõuded,  siis tuleb lähtuda viimastest.

 

„Kaped“ ja spindlipikendused

 • „Kaped“ ehk sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama standardile EVS-EN 124.
 • Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid „kapesid“.
 • Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid „kapesid“ või projekteerida “kape” alla betoonist tugirõngas.
 • „Kape“ puhasava peab olema minimaalselt 140mm.
 • Poltkinnitustega „kape“ luukide kasutamine on keelatud.
 • Haljasaladel paigaldada „kapede“ alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas.
Betoonist tugirõngaga kape põhimõtteline skeem
Betoonist tugirõngaga kape põhimõtteline skeem
 • Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi
 • Spindlipikenduse ümber peab olema teleskoopne kaitsetoru mis ulatub kapest kuni siibrini välja.
 • Spindlipikenduse ülemise osa kaugus “kape” luugist peab olema vahemikus 10-15 cm.
 • Kaitsetoru ümbrus peab olema tihendatud liivaga.
 • Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele tsentreerimisrõngastega.
 • “Kape” mõõdud peavad vastama allpool oleval joonistel esitatud mõõtudele.
Kape külgvaade koos mõõtudega
Kape külgvaade koos mõõtudega

Kaevude luugikomplektid

 • Luugikomplekt peab vastama standardile EN124.
 • Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20)
 • Luugikomplekti valu täpsus peab olema ISO8062
 • Kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist.
 • Tihendite ja amortisaatorite kasutamine ei ole lubatud
 • Kaevuluuk ei tohi olla lukustuselemendiga
 • Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid luugikomplekte või projekteerida luugikomplekti alla betoonist tugirõngas.
 • Haljasaladel paigaldada kaevu luukide alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas.
 • Luugikomplektide minimaalsed kaalud:
  • DN300 luuk -15 kg, DN300 korpus – 21 kg, DN300 komplekt kokku 36 kg
  • DN500 luuk -41,5 kg, DN500 korpus – 30 kg, DN500 komplekt kokku 71,5 kg
  • DN600 luuk -70 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku 143 kg
  • DN700 luuk -72 kg, DN700 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg
 • Kaevude luugikomplektide mõõdud peavad vastama allpoole olevatel joonistel esitatud mõõtudele.
DN300 luugi pealt vaade
DN300 luugi pealt vaade
DN300 luugi alt vaade
DN300 luugi alt vaade
DN300 luugi külgvaade
DN300 luugi külgvaade
DN300 korpuse pealt vaade
DN300 korpuse pealt vaade
DN300 korpuse külgvaade
DN300 korpuse külgvaade
DN500 luugi pealt vaade vaade
DN500 luugi pealt vaade vaade
DN500 luugi alt vaade
DN500 luugi alt vaade
DN500 luugi külgvaade
DN500 luugi külgvaade
DN500 luugi külgvaade
DN500 luugi külgvaade
DN500 korpuse pealtvaade
DN500 korpuse pealtvaade
DN500 korpuse külgvaade
DN500 korpuse külgvaade
DN600 luuk
DN600 luuk
DN600 korpus
DN600 korpus
DN700 luugi pealt vaade
DN700 luugi pealt vaade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN700 luugi külgvaade
DN700 luugi külgvaade

 

 

 

 

 

DN700 korpuse pealt vaade
DN700 korpuse pealt vaade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN700 korpuse külgvaade
DN700 korpuse külgvaade