Meie tegevus tugineb aususe ja läbipaistvuse põhimõtetel ning peame eetiliste tõekspidamiste järgimist meie töötajate poolt oluliseks.

Käesoleva vihjeankeedi kaudu on võimalik edastada teavet sündmuse kohta, mis Teie arvates ei ole kooskõlas heade äritavade ning üldtunnustatud moraalinormidega.

Teie poolt edastatud informatsioon jõuab ainult sõltumatule ja konfidentsiaalsuse tagavale audiitorile, kes tagab täielikult teie anonüümsuse, analüüsib laekunud teavet ning edastab Tallinna Vesi AS-le vihje sisukokkuvõtte viiteta infoallikale.

Kui soovite saada audiitorilt tagasiside edastatud vihje kohta, palume jätta oma kontaktandmed vastavasse välja ankeedi lõpus.