Auditikomitee

Ettevõtte nõukogule alluv auditikomitee on sõltumatu üksus, mille eesmärgiks on:

  • osaleda ettevõtte arengut puudutavates otsustes;
  • parandada informatsioonivahetust ja koostööd omanike, nõukogu, juhatuse, sise- ja välisaudiitoritega;
  • aidata tõhustada sisekontrollisüsteemi;
  • tagada finantsaruandluse läbipaistvus.

Komitee kohustub jälgima ning analüüsima:

  • rahandusinformatsiooni töötlemist;
  • riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
  • raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
  • audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust teistele seaduse nõuetele.
Auditikomiteesse kuuluvad:

Allar Jõks

Allar Jõks valiti nõukogu sõltumatuks liikmeks 21.05.2013 toimunud korralisel aktsionäride üldkoosolekul. Hr Jõks on vandeadvokaat ja advokaadibüroo Sorainen partner. Varem töötanud kohtunikuna nii maakohtus kui ka ringkonnakohtus ning Eesti Vabariigi õiguskantslerina. Hr Jõksil on Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistrikraad õigusteaduses. Hr Jõks on riigi- ja haldusõiguse tunnustatud asjatundja.

 

Simon Roger Gardiner

Simon Gardiner seati nõukogu liikme kandidaadina üles United Utilities’e kontserni poolt ja valiti nõukogu liikmeks 14.12.2010 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul. Hr Gardiner on United Utilities Group PLC õigusosakonna juht. Enne seda töötas ta United Utilities Group PLC grupi õigusteenistuse juhina ning aastail 1994-1999 advokaadina advokaadibüroos Osborne Clarke Solicitors. Hr Gardiner on alates 1996. aastast töötanud advokaadina.

 

Brendan Francis Murphy

Brendan Murphy seati nõukogu liikme kandidaadina üles United Utilities’e kontserni poolt ja valiti nõukogu liikmeks 27.10.2011. Hr Murphy töötab United Utilities Group PLC rahandusosakonna juhina, vastutades kogu grupi rahandustegevuse kõikide aspektide eest. Laialdaste kogemustega finantseksperdina on tal märkimisväärsed tehnilised oskused erinevates rahandusega seotud tegevusvaldkondades, k.a. finantseerimise ja kapitalistruktuuri strateegias, samuti ulatuslikud teadmised võlakapitaliturgudest, äriühingute finantsriskide juhtimisest ja nendega seotud riskikindlustusest, ning tehingute täitmise juhtimisest. Enne United Utilities’ega liitumist sai hr Murphy organisatsiooni Chartered Institute of Bankers in England and Wales partneriks, töötades Barclays pangas, ning on Finantsjuhtide Liidu liige.