Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlmede tehnilised nõuded 18.09.2023

Viidud sisse järgmised muudatused:

  • Konsool peab ühtima paigaldatava/asendatava arvesti suurusega.
  • Konsool ehk kandur peab olema varustatud liidestega, millest on ainult üks liigutatava hülsiga. Liigutatava hülsiga konsooli pool jääb paigaldusel hoone poole. Liigutatav hülss kanduris peab olema vabalt liigutatav vähemalt 15 mm arvestist eemale.
  • Veearvesti näitude edastamise toimimiseks ei tohi varjestada veemõõdusõlme. Mõõdusõlmes peab olema tagatud mobiilsidelevi sagedustel 800 ja 1800 MHz ning RSRP (Reference Signal Received Power) näitaja ei tohi olla vähem kui -100 dbm. Uute mõõdusõlmede puhul, kus ei ole mobiilsidelevi mõõdusõlme ruumis, ette näha veemõõdusõlme ruumi 230 V vooluvõimalus (paigaldada mõõdusõlmest kaugemale kui 1 m).
  • Klient tagab, et veemõõdukaev on kuiv ja veearvestit saab paigaldada/asendada ning veearvesti ei jää ekspluatatsiooni ajal vee alla.
  • Uuendatud veemõõdusõlme tüüpskeemi DN20-DN40 tabeleid.
  • Uuendatud veemõõdukaevu joonist.

Võimalikud veemõõdusõlmede ehitajad

Kliendi kui omaniku kohustus on tagada nõuetele vastav veemõõdusõlm ning korraldada veemõõdusõlme rajamine/rekonstrueerimine vastavalt AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Kuna AS Tallinna Vesi nimetatud teenust ei paku, tuleb kliendil pöörduda veemõõdusõlme rajamise/rekonstrueerimisega seotud teenusepakkuja poole, kes teostab nõuetele vastavaid sanitaartehnilisi töid. Soovitame hinnapakkumisi küsida vähemalt kolmelt erinevalt teenusepakkujalt, et leida sobivaim tööde teostaja. Allpool on toodud nimekiri võimalikest teenusepakkujatest*:

E.M Water OÜ – tel 56 61 85 53, e-post: info@emwater.ee
Evald Rosenkron OÜ – tel 50 24 165, e-post: evaldrosenkron@gmail.com
Les Grottes OÜ – tel 59 05 74 33, e-post: andrus.treier@neti.ee
Mardisoo OÜ – tel 55 51 28 58, e-post: info@mardisoo.ee
Pitskruvi OÜ – tel 50 50 278, e-post: toomasasku@gmail.com
RempFast OÜ – tel 56 93 43 70, e-post: rempfast@gmail.com

*Tegemist on mitteammendava loeteluga ning seega on kliendil õigus kasutada tööde teostamiseks vabal valikul ka nimekirjas nimetamata teenusepakkujaid.
Teenusepakkujatel, kes soovivad enda andmete lisamist nimekirja, palume ühendust võtta aadressil tvesi@tvesi.ee.