Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlmede tehnilised nõuded 10.06.2022

Viidud sisse järgmised muudatused:

  • Eemaldatud kastmisveearvesti osa tehnilistest nõuetest
  • Lisatud nõue, mis puudutab konsooli ja veearvesti värvimise keelamist
  • Kohendatud arvestite kulupunkte seoses nutiarvestitega
  • Muudetud VMS kõrgust põrandast: 0,7-1,0 asemel 0,5-1,0 m