Avalikud veevõtukohad

 1. Tallinna Vesi kasutab veevõtukohtadena ainult firma „Hawle“ „Nostalgia“ või AVK „Victoria“ siniseid või rohelisi malmist seadmeid.
 2. Veekvaliteedi tagamiseks peab veevõtukoht paiknema ringistatud magistraal-veetorustikule maksimaalselt 25m kaugusel.
 3. Veevõtukoht tuleb varustada Tallinna Vesi logoga sildiga „JOOGIVESI“.
 4. Võimalusel ühendada äravool ühiskanalisatsiooni või projekteerida immutus*e lahendus. Reoveetorustiku juhtimise puhul tuleb projekteerida haisulukuga äravoolu lahendus mis välistab haisu.
 5. Veevõtukoha ühendus peatorustikust projekteerida De32 PE ja vahetult peatoruga ühenduse juurde projekteerida tühjendusega sulgelement DN25.
 6. Veevõtukoha ühendus projekteerida languga tühjendusega sulgelemendi suunas.
 7. Sulgelemendiga peab olema võimalik survet reguleerida selliselt, et veevõtukoha kasutamisel ei toimiks vee pritsimist.
 8. Vahetult peale peatorustikult ühenduse sulgelementi projekteerida desinfitseerimise ots mille kaudu on võimalik tulevikus veevõtukoha ühendustorustikku pumbata desinfitseerimisainet. Eelnevalt tuleb sulgeda ühendus peatorustikult.
 9. Desinfitseerimise ühenduse sulgelementi spindel ja 1“ kiirühendusega desinfitseerimise ots koos otsakorgiga katta D400 kaevu teleskoobiga ja kaevupäisega. Teleskoobi alla paigaldada betoonist tugirõngas.
 10. Kõik sulgelementide spindlid peavad olema hülsstorus.
 11. Veevõtukohtade minimaalne vahekaugus peab olema jalgsi kõndides vähemalt 1,5-2 km. Erijuhud tuleb vee-ettevõttega kokku leppida.
 12. Võimalusel rajada avaliku veevõtukohta juurde vaegliiklejatele sobiv katend.

Viide Hawle Nostalgia seadmele.
Viide AVK Victoria seadmele.

Avaliku veevõtukoha põhimõtteline skeem
Desinfitseerimise otsik koos kape ja sulgelemendiga