Veenäitu soovitame edaspidi teatada läbi iseteenindusbüroo

Eesmärgiga automatiseerida veenäitude teavitamise protsessi ja tagada kiirem infovahetus kasutame alates 26. jaanuarist 2022 näitude teavitamise kanalina vaid Tallinna Vee iseteenindust ja asume sulgema teisi teavituskanaleid. See tähendab, et sellest kuupäevast alates ei ole enam võimalik veenäite esitada läbi Tallinna Vee näidulingi (naidud.tvesi.ee). Samast kuupäevast asume ka lõpetama veenäitude vastuvõtmise telefoni ja e-maili teel. See tähendab, et seni läbi eelpool nimetatud kanalite esitatud veenäidud tuleb edaspidi teatada vaid Tallinna Vee iseteenindusbüroo vahendusel.

Sellest tulenevalt tuleb korteriühistu juhatuse liikmetel ja/või korteriühistu valitsejatel määrata Tallinna Vee iseteeninduses kasutajad*, kes võivad korteriühistu näitusid sisestada ja arveid näha.

Kõige lihtsam ja kiirem viis kasutajatele volituste määramiseks on teha seda iseteeninduskeskkonnas. Kuid juhatuse liige saab kasutajatele volitused määrata ka volikirja alusel. Volikiri on leitav siit ning see tuleb juhatuse liikme poolt digitaalselt allkirjastatuna edastada e-mailile tvesi@tvesi.ee

Kui kinnistu omanik ehk Tallinna Vee lepingupartner soovib, et veenäite edastaks mõni teine isik, siis tuleb omanikul määrata veenäitude esitajad iseteeninduses kasutajaks*.

Tallinna Vee iseteenindusbüroo kasutamiseks tuleb end tuvastada Mobiil-ID, ID-kaardi, Smart-ID või pangalingi kaudu.

*Tallinna Vee iseteeninduses on kolme erineva tasemega õigused.

  • Omanik – Tallinna Vee lepinguline partner, kes pääseb iseteeninduses ligi kõikidele dokumentidele ja saab kasutada kõiki funktsioone. Ühtlasi ka volitada teisi isikuid ja määrata kasutajaid.
  • Haldur – pääseb iseteenindusbüroos ligi kõikidele dokumentidele ja saab kasutada kõiki funktsioone. Haldur ei saa omanike eemaldada.
  • Kasutaja – saab esitada veenäite ning näha ja maksta arveid. Kasutaja ei pääse ligi lepinguinfole ega näe antud tarbimiskohal teisi seotud/volitatud isikuid

Siit on leitav Tallinna Vee iseteenindusbüroos veenäidu esitamist abistava juhendmaterjali.

Sujuvat iseteenindusbüroo kasutamist!

Tallinna Vesi