Rõhuregulaator

Tallinna Vesi kasutab ühisveevärgis vaid firma “Socla” rõhuregulaatoreid.
Regulaator hoiab ettenähtud vähendatud väljundrõhku sõltumata sisendrõhust ja tarbimisest.
Peab olema varustatud kahega pilootventiiliga mis võimaldab katkematult töötada ühe piloodi hoolduse ajal või hõlbustada teise rõhu seadistuse muutmine.
Regulaator peab olema varustatud tagasilöögiklappidega ja sulguma tagasivoolu korral automaatselt. Enne rõhuregulaatorit projekteerida filter.

Läbilaske võime peab olema:

DN 80 kuni 80m3/h

DN 100 kuni 120m3/h

DN 150 kuni 280m3/h

Suvekadu mitte suurem kui:

DN 80   60m3/h juures 0,6Bar

DN 100  100m3/h juures 0,6Bar

DN 150  200m3/h juures 0,6Bar

 

Näide: Socla ukc102