Sulgeseadmed

Käesolevas peatükis „Tehnilised nõuded“ kasutatakse torustiku sulguri kirjeldamiseks standardis EVS 921:2022 kirjeldatud mõistet ‘sulgeseade’. See on toruarmatuur, mis on ette nähtud voolu ja rõhu reguleerimiseks või sulgemiseks. Veevarustuses kasutatakse torustikuosa voolu avamiseks, osaliseks või täielikuks sulgemiseks ja kõrvalejuhtimiseks kas siibrit, pöördklappi või ventiili.

Sulgeseadmed alates läbimõõdust DN400 (kaasa arvatud) projekteerida raudbetoonist seadmekaevu paigaldatuna.

Sulgeseadmete kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid tuleb projekteerida roostevabast terasest (A2) ja kinnitamiseks ette näha tootjapoolsed määrded.

Siibrite ja pöördklappide asukoha valikul peab arvestama, et:

 • veevärgitorustikku oleks võimalik sulgeda kuni 300 m pikkuste lõikudena;
 • sulgeseadmed jääksid peatorude ja/või tänavatorude ristumistele;
 • siibri maapealne luugiosa (ehk kape) ei jääks sõidujälge;
 • ristmikel projekteerida sulgeseademed reeglina igasse suunda.

Tänavatorude ristumisel paigaldada hüdrant selliselt, et see jääks siibrite või pöördklappide vahelisele torulõigule.

Joonis hüdrandi paiknemise kohta
Joonis hüdrandi paiknemise kohta

Sulgeseadmete asukoht tuleb valida selliselt, et oleks tagatud nõuetele vastav vahekaugus teistest allmaavõrkudest ja -rajatistest ning hiljem, ehituse käigus, oleks piisavalt ruumi kaeviku tagasitäite teostamiseks (tagasitäitematerjali tihendamiseks) ja tee-ehitustööde tegemiseks. Sulgeseadme spindli pikenduse puhas vahekaugus teisest kommunikatsioonist, kaevust või teisest spindlist peab oleme minimaalselt 60 cm või vajadusel rohkem, et oleks tagatud nõuetekohane tihendamise võimalus ning välistatud hilisem katendi vajumine.

Vana ja uue veetorustiku ühenduskohta  tuleb projekteerida sulgeseade mis võimaldab ehituse ajal töömaast väljaspool paiknevatele klientidele tagaga katkematu veevarustus. Erandjuhul, kui ühenduskoha ja lähima peatorustiku sulgeseadmeni ei ole peatorustikul ühtegi tarbijaühendust, on lubatud siibrit mitte paigaldada aga sellisel juhul tuleb koos vee-ettevõtte esindajaga kontrollida sulgememendi töökorras olek. Kui olemasolev sulgelement ei ole töökorras, tuleb ühenduskohta uus sulgelement siiski ette näha.

Kuni DN200 (k.a.) tuleb PE-torustike puhul võimaluse korral kasutada PE keevisotstega siibreid.

Nõuded siibritele DN20-DN50

 • Surveklass vähemalt PN10.
 • Toodetud vastavalt standarditele EN 1171, EN 1074-1 ja -2.
 • Hüdrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266.
 • Korpuse ja kaane materjal: tempermalm GGG50.
 • Siibri spindli materjal peab olema roostevaba teras. Pressrullitud keere vastavalt standardile DIN 103.
 • Kiilu sees oleva juhtmutri materjal: tsingikaokindel messing CW602N või CW626N ja kaetud vulkaniseeritud EPDM kummiga.
 • Spindlitihenditena peab olema kasutatud kolme erinevat tihendit:
  • ülemine NBR kummitihend, mis kaitseb mustuse ja tolmu eest;
  • NBR O-ring 2+2  ja polüamiidtihend, mis välistab kontakti roostevaba spindli ja tempermalmist korpuse vahel;
  • EPDM kummist mansett ehk survetihend.
 • Korpus peab olema kaetud epoksiidvärviga 250 µm, vastavalt standardile DIN 30677-2.
 • Muhvi tõmbekindel tihendisüsteem PE torudele:
  • tõmbekindel rõngas atsetaalplastikust;
  • survetihend EPDM kummist mansett-tüüpi profiiliga, O-ring tihendi kasutamine ei ole lubatud.
 • Siibri korpusel peab olema vähemalt järgmine informatsioon:
  • tootja nimi või logo;
  • toote number;
  • nimiläbimõõt DN ja muhvil toru läbimõõt De (mm);
  • surveklass (PN);
  • korpuse materjal.
 • Korpuse kaane kinnistuspoldid peavad olema roostevabast terasest (A2) ja kaetud sulavaha või veekindla korgiga.
 • Esitada tootjapoolne paigaldusjuhend.

Plastkorpusega siibrid DN20-DN50

 • Siibri mõlemad otsad peavad olema varustatud sisselükatavate ISO-liitmikega PE torule vastavalt standardile DIN 8074/8075.
 • Korpuse ja katte materjal: konstruktsioonplastik polüatsetaal.
 • Kiil Ms 58 või RG 7, vulkaniseeritud kummiga (vastavalt standardile EN 1074-1) ja tühjendusavaga.
 • Mittetõusev roostevaba spindel (1.4021– X20Cr13).
 • Hooldevaba spindlitihendus, dubleeritud O-rõngastihenditega ja lisakaitsetihendiga.
 • Spindli keere (valtsitud) ja kaitstud kattetihendiga, O- rõngastihendid puutuvad kokku vaid mittekorrodeeruva materjaliga (vastavalt standardile DIN 3547-T1).
 • Tõmbekindel ühendus vastavalt standardile DIN 8076 T1/T3.
 • Polüatsetaalist pingutusrõngal haakuvad hambad.
 • ISO-liitmikud kaitstud otstest vee ja mustuse eest kummist kattega.
 • Siibrit katsetatakse vastavalt testi nõuetele ( “Water PW 501” ÖVGW (Austrian Association for Gas and Water)).
 • Siibri korpuse kate on keermestatud spindlipikenduse kinnitamiseks (splindivabalt).
 • Siiber ja liitmikud on testitud, vastavad samadele kriteeriumitele.
 • Siiber sobib paigaldamiseks agressiivsetes ja saastatud (nafta, õli jne) pinnastes.
 • Siiber ja liitmikud taluvad 50-barist rõhku ilma deformatsioonita.
 • 50-barise rõhu juures ei tule toru siiber liitmikutest lahti.

Kummikiilsiibrid DN50 – DN600

 • Surveklass vähemalt PN10.
 • Toodetud vastavalt standarditele EN 1171, EN 1074-1 ja -2.
 • Hüdrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266.
 • Korpuse ja kaane materjal: tempermalm GGG40 (EN-GJS-400) või GGG50 (EN-GJS-500).
 • Äärikute konstruktsioon ja mõõdud vastavalt standardile EN 1092-2 (PN 10).
 • Mõõtmed peavad vastama standardile EN 558, GR14 (DIN F4).
 • Siibri spindli materjal peab olema roostevaba teras. Pressrullitud keere vastavalt standardile DIN 103.
 • Kiilu sees olev juhtmutri materjal: tsingikaokindlel messing CW602N või CW626N.
 • Kiil tempermalmist EN-GJS-400. Kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud EPDM kummiga
 • Spindlitihenditena peab olema kasutatud kolme erinevat tihendit:
  • ülemine NBR kummitihend, mis kaitseb mustuse ja tolmu eest;
  • NBR O-ring 2+2 ja polüamiidtihend, mis välistab kontakti roostevaba spindli ja tempermalmist korpuse vahel;
  • EPDM kummist mansett ehk survetihend;
 • Korpus peab olema kaetud epoksiidvärviga 250 µm, vastavalt standardile DIN 30677-2 ja omama GSK heakskiitu.
 • Mõõtudel DN500 ja DN600 peab olema möödaviigu valmidus.
 • Siibrikorpusel peab olema vähemalt järgmine informatsioon:
  • tootja nimi või logo;
  • toote number;
  • nimiläbimõõt (DN);
  • surveklass (PN);
  • korpuse materjal;
  • kummikiilu materjal.
 • Esitada tootjapoolne paigaldusjuhend.
 • Korpuse kaane kinnistuspoldid peavad olema roostevabast terasest (A2) ja kaetud sulavaha või veekindla korgiga.

Nõuded pöördklappidele DN150-DN1000

 • Surveklass vähemalt PN 10 (kahepoolne ehk peab taluma survet mõlemalt poolt sulgeseadet) .
 • Tüüp: topelt eksentriline äärikutega pöördklapp.
 • Pöördklappi peab olema võimalik juhtida reduktori ja käsirattaga, spindlipikenduse ja elektriajamiga.
  Reduktori kaitseklass: IP 68.
 • Toodetud vastavalt standarditele EN 1074-1 ja 2, EN593.
 • Töökindluse test, mis tagab 2500 töötsüklit (avamine-sulgemine).
 • Äärikud PN 10 vastavalt standardile EN 1092-2 ja äärikutevahelised mõõdud vastavalt standardile EN558.
 • Korpus ja klapp: tempermalm EN-GJS 500-7 või EN-GJS-400, vastavalt standardile EN 1563, kaetud epoksiid pulbervärviga min 250 µm vastavalt standardile DIN 30677-2.
 • Võll: roostevaba teras vastavalt standardile EN 10088-3, X30Cr13 (420).
 • Tihenduspinnad: klapil EPDM (tihend peab olema vahetatav)  vastavalt standardile EN 681 ning korpuses roostevaba teras: vastavalt standardile EN 10088-2, X2CrNiMo  (316L).
 • Poldid: roostevaba teras (A2).
 • Võlli puks: pronks vastavalt standardile EN 1982, CuSn12, CC483K, võlli tihendid: O-ring EPDM (vastavalt standardile EN 681-1).
 • Lekkekindluse test: vastavalt standarditele EN 1074-1 ja EN 12266-1.
 • Pöördklapi korpusel peab olema järgmine informatsioon:
  • tootja nimi või logo;
  • toote number;
  • nimiläbimõõt (DN);
  • surveklass (PN);
  • korpuse materjal;
  • avamise-sulgemise suund;
  • tootmise aeg: aasta ja kuu.
 • Pöördklapi klapil peab olema järgmine informatsioon:
  • tootenumber;
  • nimiläbimõõt(DN);
  • surveklass (PN);
  • klapi materjal;
  • tootmise aeg: aasta ja kuu.
 • Esitada tootjapoolne paigaldusjuhend.

Tihendid
Survetorustikul kasutatav tihend peab olema armeeringuga ning tihend ei tohi olla kokku volditav. Tihend peab omama vastavat keskkonnaklassi.

Vee-ettevõtete tegevuspiirkondade vahelisse teenuse mõõdupunkti tuleb alati projekteerida elektriajamiga sulgeseade, mis võib töötada osaliselt suletud asendis ning mille abil automaatika piirab automaatselt vooluhulka, mis ei tohi ületada lepingus kokku lepitut. Sulgeseade peab olema läbi AS Tallinna Vesi ABB kaugvalvesüsteemi manuaalselt juhitav. Katkematu elutähtsa teenuse osutamise tagamiseks projekteerida mõõdusõlmedesse möödaviik juhuks, kui on vajalik veemõõtjat hooldada. Tarbitud teenuse kogus ning vabarõhk peab olema mõõdetud ja Scada kaudu jälgitav. Projekteerida ka tagasivooluklapid, mis välistavad vee tagasivoolu.