Survekustutusplaat

  • Reoveepumplas peab olema plastist või happekindlast terasest AISI 316 valmistatud survekustutusplaat (sademeveepumplas AISI 304), mis peab tagama, et pumplasse suubuv reovesi ei langeks pumpade, sulgeseadmete jms armatuuri peale.