Sulgeseadmed, tagasilöögiklapid ja poldid

  • Sulgeseadmete osas kehtivad samad nõuded mis survekanalisatsioonile.
  • Pumplasse sisenevale isevoolsele torustikule ja väljuvale survetorustikule paigaldada  pumplast väljapoole sulgelement. Siseneva isevoolse torustiku siiber võib olla paigaldatud ka pumpla sisse, kuid peab olema maapinnalt suletav. Pumplast välja jääv sulgelement peab olema eraldi seadmekaevus, mille kohta on esitatud nõuded kaevude peatükis.
  • Tagasilöögiklapid NBR-kattega kummikuuliga, korpus malmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677, korpuse materjal GGG 50 vastavalt standardile DIN 1693.
  • Poldid, seibid ja mutrid – sademeveepumplas roostevabast terasest A2, reoveepumplas happekindlast terasest A4.

Tihendid
Survetorustikul kasutatav tihend peab olema armeeringuga ning tihend ei tohi olla kokku volditav. Tihend peab omama vastavat keskkonnaklassi.