Sisemine survetorustik ja äärikühendused

  • Reoveepumplasse paigaldatud sisemine survetoru peab olema valmistatud happekindlast terasest AISI 316 (sademeveepumplas AISI 304).
  • Survetoru minimaalne seinapaksus võib olla 3 mm.
  • Survetorustik ei tohi olla väiksem pumpa läbivast avast (ingl k ‘solid size’).
  • Klappide ja sulgeseadmete vahetuseks paigaldada muutuva pikkusega demomontaažimuhvid, mis on tootja poolt ette nähtud reovee- või sademeveekeskkonnas kasutamiseks.
  • Sisemise survetorustiku keevituskohad ei tohi jääda pumpla seinale nii lähedale, et need takistaksid hilisemaid remont- või keevitustöid.
  • Reoveepumplas peab äärikühendused projekteerima happekindlast  terasest AISI 316 (sademeveepumplas AISI 304).