Redel ja käepidemed

  • Reoveepumplasse paigaldatud redel peab olema valmistatud happekindlast terasest AISI 316 (sademeveepumplas AISI 304) või komposiitmaterjalist (FRP või GRP). Redeli toru min ø33,7 samm h = 300 mm, astme nelikanttoru 30×30 mm. Konstruktsioon peab lähtuma tööohutuse seisukohtadest. Astmete pind peab olema libisemist takistava konstruktsiooniga.
  • Käepidemed peavad olema valmistatud roostevabast terasest, AISI 304. Konstruktsioon peab vastama seadusega kehtestatud ohutusnõuetele. Käepidemete kõrgus pumpla laest/maapinnast h = 750 mm  ja läbimõõt 42,4 mm.
Pumpla käepide
Pumpla käepide
Pumpla käepide
Pumpla käepide
Redeli ja käepideme põhimõtteline skeem
Redeli ja käepideme põhimõtteline skeem