Pumpade valimine

 • Vastavalt pumplate projektile paigaldatakse pumplasse kaks või enam pumpa.
 • Kahe pumba korral peab kumbki olema võimeline tagama pumpla määratud tootlikkuse ja tõstekõrguse. Kasutatavate pumpade toide: 3 faasi, 400V, 50Hz.
 • Pumbad peavad olema nn Vortex-tüüpi töörattaga või vastava konstruktsiooniga, mis võimaldab konkreetse pumpla pumbatavas vedelikus sisalduva fraktsiooni ja heljumi ärapumpamise.
 • Soovitatav on pumba konstruktsioon koos uhtumisklapiga, või siis ette näha muid seadmeid sette tekkimise vähendamiseks pumpla põhjast. Uhtumisklapi töö efektiivsuse suurendamiseks tuleb silindriliste ja kahekambriliste pumplate kogumiskambri põhjas kasutada kaldseinu vastavalt pumba tootja ettekirjutusele.
 • Mootor peab olema kaitstud:
  • ülekuumenemise eest (andurid mootori mähistes);
  • niiskuse eest (mootori kamber);
  • vedeliku lekke eest (andur õlikambris);
  • suure võimsusega pumpadel (50 kW ja enam) veel lisaks lekkeandur mootorikambris ning laagrite temperatuuriandurid korpustes.
 • Projekteerija peab projektis välja töötama pumpade teisaldamise lahenduse hoolduseks, asendamiseks jm (nt tala tali paigaldamiseks).
 • Projekteeritud lahendus peab võimaldama seadmete paigaldust nii, et hiljem on tagatud nende hilisem ohutu ja takistamatu remont ning hooldus.
 • Kanalisatsioonipumpla vajalik võimsus peab olema määratud maksimaalse vooluhulgaga päeva maksimaalse vooluhulgaga tunni järgi.
 • Pumpla vastuvõtureservuaari maht peab olema määratud sõltuvalt sissevoolava vee hulgast, pumba võimsusest ja suurimast lubatud pumba käivitamise tihedusest.
Võimsuse ja käivitustiheduse tabel
Võimsuse ja käivitustiheduse tabel