Paiknemine, haljastus, piirded, teed

  • Pumpla teenindamiseks näha ette sõidutee, mille kandevõime on 16 tonni, ning sõidukile peab olema tagatud manööverdamine.
  • Võimalusel pumpla piirestada.
  • Pumpla luuk tähistada helkurpostidega. Postid paigaldada luugi lähedale nii, et ei oleks takistatud hooldussõiduki ligipääs pumplale.
  • Pumpla ümbrus korrastada ja külvata muru.
Piirdeaed ümber pumpla
Piirdeaed ümber pumpla