Luuk, lukustus ja soojustus

 • Pumplatel kasutatavad luugid peavad võimaldama pumpla vaba teenindamist ja tagama suurima pumplas kasutatava, ühes tükis konstruktsiooni teisaldamise.
 • Pumpla luuk peab olema maksimaalse suurusega arvestades pumpla keha läbimõõtu.
 • Pumplatel, mis jäävad sõidu- või kõnnitee sisse (erandjuhus), kasutatakse neljakandilist malmluuki. Malmluugi kandevõime sõiduteedel ja parkimisplatsidel peab olema min 40 t. Kõnniteedel paiknevate malmluukide kandevõime peab olema min 12,5 t.
 • Kergluugid peavad olema valmistatud roostevaba terasest min AISI 304, plastist või alumiiniumist. Võimalusel kasutada kumerat luuki, et tagada vihmavee maha valgumine.
 • Kergluukide konstruktsioon peab tagama, et luugi avatud asendis oleks välistatud luugi sulgumine tuule mõjul.
 • Luugi kasutamisel peab hoolduskaev ulatuma maapinnast 0,35 m kõrgusele. Luuk peab olema varustatud tabaluku paigaldamist võimaldavate aasadega. Tabaluku jaoks peab olema spetsiaalselt ülestõstetav kate (soovitavalt luugi peal) ja aasades olevad augud peavad olema minimaalselt 10 mm läbimõõduga. Tabaluku aasad ja luugi hinged peavad olema kinnitatud vargakindlalt.
 • Pumpla uugi ja aia lukk peab olema AS Tallinna Vesi sarjastusega. AS Tallinna Vesi müüb vastava luku arendajale.
 • Luugi raami kinnitamisel hoolduskaevu külge peab poltühenduse kasutamisel jääma mutter hoolduskaevu sisse.
 • Luuk ei tohi avatud asendis takistada redeli ja pumba juhtsiinide kasutamist, st luuk ei tohi avaneda redeli ega pumba juhtsiinide poole.
 • Luugi konstruktsioon peab sisaldama ka soojustust, minimaalse paksusega 50 mm ja soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/(m*K).
 • Silindriliste pumplate korpus ja hoolduskaevud tuleb soojustada min 800 mm sügavuseni maapinnast arvates. Soojustuskiht peab olema täielikult kaetud veekindla kattega, v.a pumpla lae soojustamisel, juhul kui soojustuskiht paikneb pumplas seespool. Kasutatava soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/(m*K) ja paksus minimaalselt 50 mm.
Pumpla luugi lukustus
Pumpla luugi lukustus
Pumpla luugi lukustus
Pumpla luugi lukustus
Pumpla luugi soojustus
Pumpla luugi soojustus