Kraavid

Kraavide, tiikide jmt projekteerimisel tagada nendele ligipääs hooldustehnikaga (paak- ja survepesuauto, kaevetehnika jmt). Olemasoleva kraavi asendamisel drenaažtoruga peab projekteerija analüüsima selle mõju valgalale, eelvoolusüsteemile ning kraaviga piirnevatele kinnistutele. Kraavi asendamisel toruga ei tohi halvendada olemasoleva kraavisüsteemi ning piirnevate kinnistute olukorda. Kraavide rajamiseks ja muutmiseks on vajalik kraavi omaniku eelnev nõusolek.