Pimeühendus

Isevoolse kanalisatsiooni harutoru ühendamine peatoruga selleks kaevu kasutamata.

  • Pimeühenduse kohas ei tohi kinnistu ühendustoru põhi olla madalamal kui peatorustiku lagi ega laest kõrgemal kui 1 m.
  • Üle 1 m kukkumise korral on lubatud projekteerida pinnasega kaetud kontrollkaev. Kontrollkaevu luugi ja tänava katendi minimaalne vahekaugus võib olla 1 m.
  • Pimeühenduse korral peab liitumispunktiks projekteerima kontrollkaevu, kontrolltoru kasutamine ei ole lubatud.
  • Pimeühenduse projekteerimine on lubatud, kui kinnistu ühendustoru on vahemikus de160 kuni de250.
  • Pimeühenduste projekteerimine restkaevu ühendustes on keelatud.
  • PP või PVC peatorustikuga võib pimeühenduse projekteerida maksimaalselt 45° kolmikuga. Kolmikuga ühendamiseks võib maksimaalselt kasutada kuni 45° poognaid.
45° kolmikuga pimeühendus
45° kolmikuga pimeühendus
  • Suure läbimõõduga PP või PVC toru puhul on lubatud kasutada torusadulat (järelühendussadulat), mis kinnitub toru seina külge happekindlate poltidega (A4).
  • Betoonist peatorustikuga võib pimeühenduse projekteerida maksimaalselt toru lae või lae ja seina vahelises veerandis. Ühenduse tegemine on lubatud ainult freesimise teel. Ühendamiseks võib kasutada kuni 45° poognaid. Kinnistu ühendustoru põhi ei tohi olla madalamal kui peatorustiku lagi.
Betoonist peatorustikuga pimeühenduse põhimõtteline skeem
Betoonist peatorustikuga pimeühenduse põhimõtteline skeem
  • Projektis esitada kinnistu ühendustoru kõrgusmärk horisontaalse osa lõpus enne poognaid ning lisada pimeühenduse mõõtkavas joonis.