Muutuva pikkusega äärikmuhv

Pumplates ja sedmekaevudes tuleb erinevate fittingute teisaldamiseks kasutada muutuva pikkusega äärikmuhve (dismantling joint). Muhve ei tohi paigaldada pinnasesse.