Kaevik

  • Töövõtja peab rajama õiged nõlvusega kaevikuseinad või toestuse (sõltub kaevekoha pinnasest ja põhjavee tasemest).
Kaeviku nõlvad ja toestus
Kaeviku nõlvad ja toestus
  • Rippuvad asfaldikihid (pinnas) ja äärekivid tuleb kaevandi kohalt eemaldada.
  • Kaevikusse tuleb tagada ohutu sisse- ja väljapääs. Nõjatuv redel peab ulatuma kaeviku servast vähemalt 1 m võrra kõrgemale.
Redel kaevikus
Redel kaevikus
  • Mehhanismid, väljakaevatav pinnas, ehitusmaterjalid, tööriistad jmt peavad paiknema kaeviku nõlva servast minimaalselt 1 m kaugusel.