Töötsooni piirestamine

 • Töötsoon tuleb piirestada.
 • Töötsoonile tuleb paigaldada nõuetekohased teabetahvlid.
 • Töötsooni piirkonnas tuleb korraldada jalakäijate ohutu liikumine, paigaldada vajalikud hoiatus-, eraldus- ja suunavad piirded.

  Märk
  Märk
 • Mehhanismid peavad paiknema piirestatud töötsoonis.
 • Töötaval mehhanismil peab olema vilkur sisse lülitatud.
 • Mehhanismi ohupiirkonnas ei tohi viibida inimesi.
 • Mehhanismid ja töövahendid peavad olema heas tehnilises seisukorras.
Kaevetööde töötsoon
Kaevetööde töötsoon