Objekti märgistamine

Objektisilt paigaldada tööpiirkonna otstesse ning põhitänavatega ristumise kohtadesse nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks. Objektisildi asukoht peab tagama, et kogu töömaa alas oleks nähtav nõutav info. Silt peab pidevalt olema puhas ja korrektne ning täidetud loetavalt.

Objektisilt peab vastama Tallinna linna kaevetööde eeskirjas ning majandus- ja taristuministri määruses nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ toodud nõuetele.

Objekti silt
Objektisilt