Kaevetöö loa vormistamine

Enne kaevetöödega alustamist tuleb vormistada kaevetöö luba. Juhul, kui kaevetöid teostatakse erakinnistul, tuleb kaevetööde aeg ning tingimused leppida kokku kinnistu omanikuga.

Kaevetööde teostamisel kohaliku omavalitsuse territooriumil tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korraga – kaevetööde eeskirjaga. Kaevetöö loa vormistamisest täpsemalt ning teede ehitustöödest on kirjutatud punktis Kaevetöö loa taotlemine Tallinna linnas.