Ehitustöödest teavitamine

Enne ehitustöödega alustamist tuleb AS-i Tallinna Vesi  6 tööpäeva ette kirjalikult teavitada, saates selleks e-kirja aadressile tvesi(ät)tvesi.ee või töövõtulepingus märgitud meiliaadressidel.

Kiri peab sisaldama järgmist informatsiooni:

  • töövõtja nimi,
  • ehitusobjekti nimi ja aadress,
  • töövõtja esindaja nimi, telefoninumber ja meiliaadress,
  • objektil ehitusperioodi jooksul tööohutuse ja töötervishoiu eest vastutava isiku nimi, aadress ja telefoni number,
  • ehituse alustamise kuupäev ja ehituse etappide kuupäevad,
  • töötajate arv tööplatsil,
  • kasutatavate alltöövõtjate nimed ning vastutajate kontaktid,
  • ehitusmaterjalide ladustamise asukoht,
  • info edastaja.