Ehitamise alustamise teatise esitamine

Enne ehitusloa saanud projekti kohase ehitustööga alustamist tuleb töövõtjal esitada kohalikule omavalitsusele läbi https://www.ehr.ee/ keskkonna ehitamise alustamise teatis. Vastav kehtiv taotlusvorm on leitav majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.

Vajalikud andmed tellija esindaja ning omanikujärelevalve inseneri kohta tuleb küsida ehitustöö tellijalt.