Drenaaž

Tallinna Vesi lubab kasutada vaid tehases toodetud drenaažitorustikku kus on geotekstiiliga takistatud juurte kasvamine torustiku sisse.

Sadememee ühiskanalisatsiooni drenaažitorustikul peab olema nõuete kohane kalle, hoolduskaevud ja läbi pesemise võimalus.