Lab services

Laboriteenused

AS-i Tallinna Vesi koosseisus tegutseb laborite üksus, mis on alates 2001. aastast akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. Tipptasemel tehnoloogia ja professionaalsete spetsialistide olemasolu võimaldab laboritel pakkuda laialdasi teenuseid ka väljaspoole ettevõtet.

Miks tellida analüüsid meilt?

  • Professionaalne teenus hea hinnaga – lai tegevusvaldkond ja suured analüüsimahud võimaldavad hoida analüüside omahinna madalal.
  • Usaldusväärsed analüüsitulemused – laborite tegevus vastab rahvusvahelise standardi EVS-EN ISO 17025 akrediteerimisnõuetele.
  • Parimad analüüsimeetodid – kõik analüüsimeetodid on läbinud põhjalikud katsed sobivuse hindamiseks ning katsetulemused vastavad eesmärkidele.
  • Parimad mõõteseadmed ja -vahendid – alates elementaarsetest mõõtevahenditest kuni teaduse ja tehnoloogia tippsaavutusteni.
  • Professionaalsus ja kliendikesksus – suurepärase väljaõppe ning kogemustebaasiga personal seab alati esikohale kliendi vajaduste ja ootuste väljaselgitamise ning täitmise.