Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakirjad

Tähelepanu! Alates 1.12.2019 kehtivad uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Uut hinnakirja saab näha siit.

 

Teenuste hinnad Tallinnas ja Saue linnas:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,95 1,14
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,78 0,94
1 m3 hind kokku 1,73 2,08

 

– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
2,32 2,78

Tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest:

Reovee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,69 0,00 1,69 2,03
RG-2 1,72 0,00 1,72 2,06
RG-3 1,73 0,00 1,73 2,08
RG-4 1,74 0,25 1,99 2,39
RG-5 1,74 0,34 2,08 2,50
RG-6 1,74 0,59 2,33 2,80
RG-7 1,74 1,02 2,76 3,31
RG-8 1,74 1,87 3,61 4,33

* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 75 (30.09.2009).

Hinnakiri kehtib alates 01.01.2011, redaktsiooniga nr 78 uuendati hinnakirja seoses euro kasutusele võtmisega.


Teenuste hinnad Harku alevikus:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,69 0,83
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,72 0,86
1 m3 hind kokku 1,41 1,69

Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Harku idaosas kehtivad alates 01.04.2010 (Harku Vallavalitsuse 8. detsembri 2009 määrus nr 30).

– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
1,42 1,70

Tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest:

Reovee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-2 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-3 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-4 1,55 0,23 1,78 2,14
RG-5 1,55 0,30 1,85 2,22
RG-6 1,55 0,53 2,08 2,50
RG-7 1,55 0,93 2,48 2,98
RG-8 1,55 1,71 3,26 3,91

* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse abonomenttasu on nullmääraga ning teenuse hinnad kehtivad Harku alevikus alates 01.01.2010 (Harku Vallavalitsuse 29. septembri 2009 määrus nr 19).


Teenuste hinnad Maardus:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu kalendrikuus:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vee eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Abonenttasu kalendrikuus kokku 1,34 1,60

– Äriklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu võetud vee eest, sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm):

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele, sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm):

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

NB! Ülenormatiivse reostuse tasu lisandub teenuse hinnale vastavalt Maardu Linnavalitsuse poolt 18. juuni 2009 määrusega nr 12 kehtestatud veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu diferentseerimise juhendis sisalduvatele põhimõtetele.

Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega nr 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt.