1. detsembrist muutuvad vee- ja reoveeteenuse hinnad

18.10.2019 otsusega nr 9-3/2019-008 kooskõlastas Konkurentsiamet AS Tallinna Vesi esitatud taotluse alusel uue veeteenuse hinna, mida AS Tallinna Vesi rakendab alates 1. detsembrist 2019.

Kooskõlastatud vee- ja reoveeteenuse hinnad kodukliendile langevad keskmiselt 27% ja ärikliendile 15%.

Konkurentsiamet kooskõlastas hinnad järgnevalt:

Tallinna ja Saue linn
  Hind km-ta Hind km-ga
KODUKLIENDID
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele (€/m3) 0.51 0.61
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele (€/m3) 0.76 0.91
1 m3 hind kokku 1.27 1.52
ÄRIKLIENDID
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1.79 2.15
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1.64 1.97
1 m3 hind kokku 3.43 4.12
Harku alevik
  Hind km-ta Hind km-ga
KODUKLIENDID    
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele (€/m3) 0.73 0.88
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele (€/m3) 0.8 0.96
1 m3 hind kokku 1.53 1.84
ÄRIKLIENDID
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1.41 1.69
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele (€/m3) 1.57 1.88
1 m3 hind kokku 2.98 3.57
Hulgihind teistele vee-ettevõtjatele teenuse osutamisel
  Hind km-ta Hind km-ga
tasu võetud vee eest (€/m3) 0.48 0.58
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (€/m3) 0.58 0.7
tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest (€/m3) 0.12 0.14