Võrkude laiendamine

Positiivsed aspektid

Võimalus liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. See võimaldab keskonnasõbralikult ja soodsalt parandada inimeste elukeskkonda.