AS Tallinna Vesi tütarettevõte Watercom OÜ soetas Eestis ainulaadse veetorustike hooldustehnoloogia – veetorustike jääpesu.

Mis on jääpesu?

Jääpesu tehnoloogia põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamisest ja selle läbi torustiku pumpamisest. Jäämassi helves on teravate servadega, mis läbi veetorustiku pressides lõikab toru seintelt sinna aja jooksul kogunenud setted ja biokile mehhaaniliiselt maha, sealjuures torustike seinu, sulgarmatuure kahjustamata. Jääpesutehnoloogia on alternatiivsetest hooldusmeetoditest (torustike õhk-vesi pesu) kümneid kordi tõhusam ja kiirem.

Kuidas teostatakse?

Jääsegu valmistatakse jäätehases puhtast joogiveest. Segu tarnitakse objektile veoki peale ehitatud jääjaotuse süsteemiga. Jääsegu pumbatakse magistraaltorustikku kahe hüdrandi vahel, mille ees on sektsioonsiibrid suletud. Jäämassi segu lükatakse hüdrauliliselt torustikus edasi magistraaltorustikus oleva veesurve abil. Kasutatud jäämass väljub hüdrandist ning juhitakse kanalisatsiooni, hooldatud veetorustik loputatakse.

Milleks jääpesu vaja on?

Veetorustike regulaarne ja efektiivne hooldus tagab veekvaliteedi magistraaltorustikus ja lõpptarbija juures ning pikendab torustike eluiga.

Soovitused klientidele jääpesu hooldustööde ajal:
  • Sulge veemõõdusõlmes hoone peakraan. Joonisel kuulventiil nr 1.

NB! Kraani sulgemine ja vee mitte kasutamine aitab vältida setete sattumist kinnistu torustikku ning hilisemaid tõrkeid veevarustuses.